Zur Navigation springen Zum Inhalt springen

Hospodáři

Hospodáři (pán a paní domu)

Hospodáři (pán a paní domu)   Georg Leopold se nechová jako urozený člověk či jako právník. Jeho spoluobčané od něj očekávají, že bude jednat jako hospodář.   Práce a bydlení nebyly dříve odděleny. Rodina a pracovníci žijí pohromadě v jedné domácnosti. „Dům” produkuje, co jeho obyvatelé potřebují. Georg jako sedlák obdělává s pacholky pole a chová dobytek. Jako řemenář se svými tovaryši zhotovuje kožené zboží. Obchoduje pivem a obilím, ale také vínem, solí atd. Hospodyně Barbara dohlíží na domácnost, zahradu a děvečky.   Pán domu je jediným oprávněným zástupcem domácnosti navenek. V rámci domu je zástupcem Boha a krále. Hospodyně je jeho partnerkou a paní obyvatel domu.   Měl jsem v domě nastěhovanou celou kompanii. Musel jsem s nimi hrát vrhcáby, v nichž jsem se pak později stal mistrem. Tehdy jsem ale netušil, co je to cink (pětka na hrací kostce) a co daus (dvojka), a moje žena mi při tom ještě špitala do ucha, že nám vojáci porážejí krávy a vyvalují pivo ze sklepa.   Barbara rozená Dietlová ovládá „nauku o domácím hospodaření”, je vzdělaná a zbožná. Právě to je základem manželství – nikoli láska. Pouze pán a paní domu smějí uzavírat sňatky a mít děti. Musejí se starat o členy domácnosti, držet je k práci a modlitbě, dohlížet na ně a trestat je. Mezi dětmi a čeledí není rozdílu. Barbara a Georg jsou příkladní hospodáři. S čeledí i dětmi jednají jako se sobě rovnými, dodržují denní modlitbu církve, jsou starostliví, soucitní a zásadoví.   Coby hospodář Georg dodržuje odpovídající zásady: Chce, aby všechny děti mohly chodit do školy, aby byly vychovány v bázni Boží. Nechává kontrolovat místa, kde se shromažďují svobodní dospělí členové domácnosti, aby nebyli sváděni tancem, obžerstvím či smilstvem. Čeleď má pohyb omezen na kostel a domácnost, čímž je dohled ze strany hospodáře ještě umocněn.

5 Celkem záznamů.
<< První < zpět 1 2 3 před > Nejnovější >>

Strana 1 z 3