Zur Navigation springen Zum Inhalt springen

Rodina Leopoldových

Rodina Leopoldových  

Leopoldovi ovlivňují osudy městečka Redwitz po 150 let.

Johann Leopold přichází z Horní Falce roku 1568.
Je třetím zdejším evangelickým farářem; zakládá rodovou tradici, podle níž synové obsazují místa jáhnů a farářů nebo politické úřady v Redwitz.
Manželky Leopoldů často pocházejí ze zámožných rodin z městečka, z nichž se rekrutují radní, rychtáři a purkmistři.
Johannův syn Christoph (1570/1628) a vnuk Wolfgang (1598/1632) se po něm stávají faráři.
Vnuk Georg (1603/1676) volí jinou cestu.
Roku 1628 se žení s Barbarou Dietlovou (1610/1684).
Výchovnými zásadami Leopoldových jsou víra a akademické vzdělání.
Barbara porodí dvanáct dětí, z nichž však šest záhy zemře.
Tři synové se stanou protestantskými duchovními a jeden právníkem a rádcem na markraběcím dvoře v Bayreuthu.
Dcery se provdají za protestantské faráře či právníky.
Z Georgových vnoučat se pět stane duchovními, pět městskými řemeslníky nebo jejich manželkami, tři ve správě působícími právníky, pět žen se provdá za muže s univerzitním vzděláním (učitele, lékaře).
Purkmistr Georg z Leopoldových opět učiní dynastii farářů v Redwitz: roku 1649 povolá za faráře v městečku svého synovce Stephana Leopolda. Po něm budou později následovat Georgovi synové – Johann Georg starší (1630/1701) jako farář a Johann Georg mladší (1633/1697) jako jáhen v Redwitz.
Vnuk Johann Daniel (1674/+1736) a pravnuk Georg Alexander (1675/1702) se opět stanou jáhny v Redwitz.
Leopoldovská nadace od roku 1714 poskytuje stipendium těm z potomků rodu, kteří studují teologii.

4 Celkem záznamů.
<< První < zpět 1 2 před > Nejnovější >>

Strana 1 z 2