Zur Navigation springen Zum Inhalt springen

Pole působnosti

„Georg Leopold jako purkmistr, rychtář a radní”

Stejně jako mnozí z jeho příbuzných zastává i Georg Leopold politické úřady. Roku 1638 se stává rychtářem, roku 1645 purkmistrem.

Principy jeho politiky určuje bible: nejvyšším vládcem je Bůh, Redwitz se tedy v první řadě musí opět stát evangelickou obcí.
Žena a děti u něj následují až na druhém místě.
Nejvyšší světskou vrchností Bůh ustavil císaře. Ani když jiní vládci evangelíkům poskytnou různé svobody, nesmí Redwitz od císaře odpadnout.

Bavorům, Švédům i císařským čelí Leopold dobrým slovem, prosbami a zdrženlivostí, takže tito městečko nezničí a nezabíjejí jeho obyvatele.
Využívá rivality mezi světskými panovníky, aby roku 1649 mohl v městečku znovu zavést evangelickou konfesi.
Stejným způsobem přiměje vládce okolních oblastí k tomu, aby městysi bylo ponecháno právo svobodného trhu.

Městečko se má stát „bohulibým společenstvím“. Měšťany Leopold formuje za pomoci duchovních i biřiců, nových zařízení a „policejních” opatření:
Církev vede a usměrňuje věřící.
Škola vychovává všechny děti k bázni Boží.
Soudy mají trestat s biblickou přísností nebo do společenství znovu začleňovat kajícníky.
Při slavnostech mají být omezeny tanec, obžerství a pití.

4 Celkem záznamů.
<< První < zpět 1 2 před > Nejnovější >>

Strana 1 z 2