Zur Navigation springen Zum Inhalt springen

Posloupnost událostí

„Vymáhání výpalného a vraždění“

Osudy Marktredwitz v období Třicetileté války se počínají odvíjet ještě před vznikem rodinné kroniky Georga Leopolda.
1618 České zemské stavy sesazují krále Ferdinanda II. Habsburského, zjevuje se kometa.
1619 Kurfiřt Friedrich V. Falcký je zvolen českým králem. Císařské vojenské oddíly se sbírají k opětovnému vybojování české koruny. Od této chvíle skrze městys Redwitz nepřetržitě potáhnou vojska obou stran.
1620 Protestanti „Zimního krále” Friedricha V. podlehnou na Bílé hoře u Prahy katolické Lize a císaři Ferdinandu II. V Čechách začíná protireformace.
1621 Poražené protestantské oddíly v čele s Mansfeldem zimují v Horní Falci. Přepadnou i městečko Redwitz, podléhající Chebu a císaři. Bayreuthský markrabí vojenskou hotovostí chrání okolní sídla, coby protestant však jinak zachovává neutralitu.
1622-1627 V jiných částech Německa a v Dánsku propuká válka. Oddíly táhnoucí tímto směrem musejí být zásobovány, dochází k častým přepadům městečka. Tři z Leopoldů v Redwitz zastávají církevní úřady. Stále častěji dochází k epidemiím a zničení úrody.
1628 Georg Leopold, radní v městečku Redwitz, započíná svoji kroniku. Císař dává z Chebu a městyse Redwitz vypovědět protestantské kazatele.
1629 Kvůli rekatolizaci Horní Falce a Chebska odcházejí mnozí protestanti do exilu, mimo jiné též do Redwitz.
1630 Švédové se zapojují do války. Saský kurfiřt odpadá od císaře.
1631 Švédové vpadnou do bayreuthského markrabství, Sasové do Čech. Cheb a jeho městečko Redwitz jsou krátkodobě opět protestantské. Rolníci z Falce a měšťané z Redwitz přepadají bavorské oddíly.
1632 Císařští trestají ta sídla, jež podporují protestantské oddíly. Marktredwitz je přepadeno a vypleněno všemi stranami, mimo to se blíží Švédové.
1633 Císařští, bavorští a švédští rejtaři plení a pálí v oblasti Sechsämterland a ve Falci. Pro zajištění své bezpečnosti posílá městečko Redwitz císařských oddílům do Chebu peníze a potraviny, je však přesto vypleněno všemi válčícími stranami.
1634 Ačkoli městečko neustále ubytovává oddíly svého císaře, je vypleněno nepřáteli. Na konci roku se šíří mor. Valdštejn je zavražděn v Chebu.
1635 Přitáhnou kroboti a další císařské pluky a loupí.
1636 Časté pobyty vojska stojí mnoho peněz. 1637 Redwitz pomocí úplatků několikrát odvrací ubytování vojska. Ferdinand III. je v Řezně korunován císařem.
1638 Redwitz nepřetržitě trpí nákladnými průtahy vojska
1639 Průtahy vojsk neustávají, císařští rekvírují prostředky obživy, protože Švédové již vtrhli do Čech.
1640 Švédové podnikají z prostoru kolem Hofu loupežné výpady, jsou však vytlačeni. Ačkoli se císařští drží zpátky, znamenají časté průtahy vysoké materiální i finanční náklady. Vojsko se shromažďuje u Chebu, kolem městečka leží štáby 6 pluků s osobními kompaniemi jejich velitelů. Opevnění městečka je dále zesilováno.
1641 Švédové po Redwitz vymáhají tribut. Hlavní část bavorské a císařské armády není možno přimět k odklonu, táhne z větší části skrze Redwitz.
1642 Kraj sužují menší oddíly všech stran. Cheb vyžaduje vysoké odvody.
1643 Průtah Švédů vedených Königsmarckem, množí se plenění všemi válčícími stranami i loupežníky.
1644 Výdaje na pobyty vojska a odvody městu Cheb, císaři a Švédům jsou dvakrát vyšší než v předchozích pěti letech.
1645 Švédové a císařští se vzájemně potýkají v Čechách, i městečko Redwitz musí obě strany podporovat množstvím peněz.
1646 Švédové obsazují Hof, císařští leží v Chebu a Staffelsteinu. Redwitz trpí četnými vojenskými výpady a průchody.
1647 Městečko opakovaně plení tlupy marodérů. Švédové obsazují Cheb a další opěrné body. Císařští a bavorští posléze obkličují Švédy ovládanou oblast, Redwitz se ocitá v prstenci obklíčení.
1648 Cheb zůstává obsazen Švédy a na Redwitz uvaluje vysoké finanční požadavky. V Münsteru je uzavřen Westfálský mír mezi Francií, císařem a říšskými stavy.
1649 Vojska stále ještě okupují okolí a musejí být podporována. Další jednání, např. Norimberský exekuční sněm, zklamou naději na reevangelizaci Chebu a Redwitz. Malé městečko na vlastní pěst znovu zavádí evangelickou augšpurskou konfesi.
1650 Císařské, bavorské a švédské oddíly jsou demobilizovány a táhnou i skrze městečko. Redwitz navzdory vysokým dluhům začíná s renovací kostela a dalších objektů.

Poválečná doba je v tomto kronikářském přehledu vypuštěna.


Quellen:

1 Arzberger: Herr Gib Frieden, S.
2 Leopold: Chronik Bd. I, S. 17, 22 f.; Arzberger: Herr Gib Frieden, S. 61, 71 f.
3 Leopold: Chronik Bd. I, S. 28 f., 44 f.; Arzberger: Herr Gib Frieden, S. 88, 90, 118, 120
4 Arzberger: Herr Gib Frieden, S. 120 – 122, 130
5 Leopold: Chronik Bd. I, S. 55; Arzberger: Herr Gib Frieden, S. 135, 138, 140 – 144
6 Leopold: Chronik Bd. I, S. 71; Arzberger: Herr Gib Frieden, S. 147, 152, 155
7 Leopold: Chronik Bd. I, S. 75; Arzberger: Herr Gib Frieden, S. 158
8 Arzberger: Herr Gib Frieden, S. 182 f.
9 Arzberger: Herr Gib Frieden, S. 223
10 Arzberger: Herr Gib Frieden, S. 245 – 256

2 Celkem záznamů.
<< První < zpět 1 před > Nejnovější >>

Strana 1 z 1

Politik in einer Insela

Jahreszahl
Stichwort
Schlagwort
Kurzinfo
Wichtige Namen