Zur Navigation springen Zum Inhalt springen

Komunální politika

„Město a kraj Cheb se svým městysem Redwitz”

Purkmistr, rychtář a rada v Redwitz chtějí městečko proměnit v bohulibou evangelickou obec.
Musejí přitom brát ohled na komplikované mocenské poměry. Město Cheb a jeho městečko Redwitz podléhají od roku 1322 českému králi, jímž je tehdy - mimo období počátku Třicetileté války - ve Vídni sídlící císař. Ten nařizuje roku 1627 Chebu a roku 1628 Redwitz zrušit evangelické bohoslužby.
Po válce se městys znovu stává protestantským, v náboženských záležitostech je mu záštitou markrabí braniborsko-bayreuthský.
Císař tuto situaci trpí, protože mu městečko zachovává věrnost ve světské politice.
Město Cheb svému městečku Redwitz již roku 1348 uděluje rozsáhlou samosprávu: Redwitz má magistrát tvořený čtyřmi purkmistry, rychtářem a radou složenou z měšťanů.
Nižší soudní pravomoc vykonává městys sám, vyšší – v případě hrdelních zločinů – si vyhrazuje město Cheb.
Odvody městu Cheb jsou mnohem nižší, než válečné daně císaři a Čechám.
Území městečka Redwitz sahá pouhých 165 kroků od jeho bran a je kolem dokola obklopeno markrabstvím Brandenburg-Bayreuth.
Mimo ně Redwitz vlastní ještě množství lén, mezi nimi vsi Pfaffenreuth a Manzenberg.

6 Celkem záznamů.
<< První < zpět 1 2 3 před > Nejnovější >>

Strana 1 z 3