Zur Navigation springen Zum Inhalt springen

Projekt Leopold „Ach Bože, dej mír“

Jak vznikl projekt Leopold?

Ve spojitosti s rekonstrukčními pracemi na kostele sv. Bartoloměje a s historickým bádáním týkajícím se reformace v Marktredwitz se stále znovu objevovalo jméno Georg Leopold. Tomuto význačnému rodáku z města Marktredwitz nebyl doposud věnován dostatečný prostor ani v rámci prezentace města, ani v historickém bádání. Záměr patřičně vyzdvihnout Leopoldův význam pro náboženskou obec v Marktredwitz, pro dějiny reformace a město samé se zrodil v souvislosti s nutností přistoupit k renovaci tzv. leopoldovské hrobky při jižní straně kostela sv. Bartoloměje.

Projekt mohl být realizován díky finančnímu příspěvku a za odborného přispění dr. Roberta Grötschela a firmy Kann-Medien.

Co je cílem projektu Leopold?

Historické bádání

Jádro projektu Leopold představují tyto internetové stránky, jež se zpřístupněním nejdůležitějších pramenů snaží položit pomyslný základní kámen. K tomu byly nově digitalizovány četné prameny nebo vytvořena spojení k již existujícím.

Byla vytvořena struktura pro budoucí uveřejňování odborných textů. Umístěny zde budou moci být veškeré příspěvky týkající se historie Marktredwitz a okolí v 16.-17. století. Postupně budou zveřejňovány i další prameny.

Purkmistr (starosta) Leopold nabývá konkrétní podoby

Člověk a purkmistr Georg Leopold nabývá díky tomuto projektu konkrétní podoby. Historická postava je dnešnímu publiku přiblížena prostřednictvím devítidílného filmu s originálními texty z Leopoldem sepsané kroniky. Úvodní titulek s Leopoldovou fiktivní podobiznou navrhl Stephan Köstler, herec Peter Kampschulte podnikavého purkmistra svým pojetím vykresluje jako hluboce zbožného, zodpovědného, ale také chytrého člověka, jenž své město navzdory omezeným možnostem provedl těžkým obdobím Třicetileté války.

Hlavní strana webu nabízí snadný přístup k Leopoldově biografii a dějinám města, základní informace zde mohou nalézt turisté a návštěvníci města.

Na hlubších úrovních webových stránek (v podřazených sekcích) jsou pak odborné veřejnosti k dispozici originální texty, doplňující informace a historické prameny.

Webové stránky budou moci být využívány rovněž v rámci školní výuky dějepisu a vlastivědy. I proto byl při jejich tvorbě brán zřetel na děti školního věku. Stránky by měly být doplněny o materiál pro pedagogické účely. .

„Ach, Pane, dej mír“ - Mírový projekt evangelického společenství ve spolupráci s městem Marktredwitz.

Téma „Válka a mír“ je znázorněno jak v městském kostele sv. Bartoloměje v Marktredwitz, tak v jeho bezprostřední blízkosti. Purkmistrem Leopoldem složená modlitba za mír na staré radnici, kašna s  válečným pomníkem zbudovaným po 1. světové válce a nápis s mírovým poselstvím osazený na zeď roku 2014 dávají najevo: Církev zaujímá v globalizovaném světě postoj proti válce a násilí a vidí v tom pokračování své dlouhé, byť ne nepřerušené, tradice.

Má-li být v dnešní době varováno před válkou a děti vychovávány k míru, je nutno neustále připomínat hrůzy, jež i u nás napáchaly předchozí války. Že válka ve všech dobách vyvolávala uprchlické vlny, je aktuálním aspektem tohoto tématu.

A konečně je v kostele sv. Bartoloměje zvěstováno slovo o míru. Roku 2014 byla Leopoldova modlitba za mír zhudebněna a je zpívána vždy na závěr bohoslužby. Slouží rovněž jako hudební doprovod těchto internetových stránek. Patronem projektu se stal starosta Oliver Weigel.

Christoph Schmidt, Pfarrer

im April 2016