Zur Navigation springen Zum Inhalt springen

Úvodní slovo Domovská stránka projektu „Purkmistr Leopold“

Milí spoluobčané, milí návštěvníci a hosté,

všichni takřka denně projíždíme Leopoldovou ulicí. Proč se však tato ulice jmenuje právě takto? Nebo se procházíme po náměstí a míjíme přitom historickou radnici. Někteří možná vědí i o Leopoldově modlitbě za mír nacházející se vedle průchodu v bráně. Kdo ale vlastně byl onen Leopold?

Touto otázkou se zabývali evangelický farář Christoph Schmidt a historik dr. Robert Grötschel. Výsledkem jejich snah je pozoruhodný historický projekt věnovaný dlouholetému purkmistru v Marktredwitz Georgu Leopoldovi.

Jsem velmi rád, že oba pánové podnikli tuto cestu časem a shromáždili pro nás neuvěřitelné množství zajímavých poznatků o našem někdejším purkmistru Georgu Leopoldovi, které zpřístupnili způsobem srozumitelným dnešnímu publiku. Vřelý dík za Vaši práci!

Mnoho zábavy při putování po těchto webových stránkách a napínavé objevování historie našeho města

Vám přeje Váš

Oliver Weigel,

Primátor města